Komerční nemovitosti? I ty mohou být o ekologii

Investice do komerčních nemovitostí není jen o „zdech“. Hodně záleží i na vybavení. Pokud jde s dobou, může znatelně snížit energetické nároky i ekologickou stopu. Nic ale není zadarmo… nebo je?

Životní prostředí a ekologie pronikají hluboko do investičního světa. Novodobý trend se nevyhnul ani komerčním nemovitostem. Nestačí jen „postavit zdi“ a ty pronajímat. Je také důležité je vybavit moderními technologiemi, které šetří energie, a tím i životní prostředí.

„Provozní náklady jsou přenášeny formou servisních poplatků na nájemce. Současná prudká inflace a zejména růst cen energií tyto náklady zvyšují. Naším cílem je pomocí moderních technologií zvrátit trend rostoucích nákladů a přinést nájemcům úspory. Tím získají konkurenční výhodu,“ říká Pavel Kadera, Fund Manager nemovitostního fondu NOVA Real Estate.

Způsobů, jak ušetřit na energiích a snížit ekologickou stopu, přitom komerční nemovitosti nabízejí celou řadu. Stačí investovat do chytrých zařízení ovládajících topný systém, aby se zbytečně nevytápělo v noci, kdy jsou komerční nemovitosti prázdné, je třeba průběžně měnit opotřebované zastaralá zařízení na nové s vyšší účinností a nižší spotřebou energie a v neposlední řadě je nutné implementovat moderní technologie, jako jsou ledková osvětlení.

„Využití ledkového osvětlení se vyplatí ve všech typech komerčních nemovitostí. U retailových center je ale ještě významnější, neboť se svítí i mimo samotnou pronajatou retailovou jednotku – v garážích, na chodbách či na galerii,“ vysvětluje Pavel Kadera a dodává: „V reakci na zvýšení cen elektrické energie jsme uspíšili plánovanou investici do revitalizace osvětlení parkovacích ploch OC Orlice Park, které přináší signifikantní úsporu ve spotřebě energie.“

V případě obchodního centra Orlice Park přitom může jít o snížení spotřeby energie na osvětlení až o 70 %. Návratnost investice do modernizace osvětlení je tak přibližně 13 měsíců.

“V kontextu evropského trhu a vývoji ceny energie dávají tyto změny smysl. Ekologická řešení jsou i ekonomicky výhodná a vidíme v nich příležitost a potenciál do budoucna,“ uzavírá Pavel Kadera.

Nemovitosti v portfoliu NOVA Real Estate