Jak dopadá energetická krize na komerční nemovitosti?

V následujících letech, pokud půjdete okolo komerčních nemovitostí a uvidíte solární panely na střechách, vzpomenete si na rozhovor s Pavlem Kaderou, fondovým manažerem nemovitostního fondu NOVA Real Estate. Dočtete se, jaký vliv mají rostoucí ceny energií na nájemce komerčních nemovitostí a investory, a jaké jsou vyhlídky na cestu z energetické krize.

Jak rostoucí cena energie dopadá na komerční nemovitosti?

Ceny elektřiny jdou nahoru a tento vývoj, byť nepřímo, pociťuje i investor do komerčních nemovitostí. Zároveň však současná situace přináší i příležitosti. I my jako realitní investor se pohybujeme na trhu s komoditami. Zejména nakupujeme elektřinu pro nemovitosti za účelem společné spotřeby či tzv. poolujeme nákupní objem s nájemci pro jejich přímé požadavky. Ceny energií byly posledních 10 let plus mínus stabilní a spoléhali jsme na rovnovážnou úroveň energie, kdy tržní fluktuace okolo této rovnovážné hladiny byla víceméně nízká. Tyto zlaté časy jsou již za námi.

Nyní, díky několika vlivům míří trhy k novému normálu, který ještě není přesně definován či ustálen. Právě z důvodu vyšších cen komodit či CO₂ povolenek, a zejména v důsledku toho, že Německo vypíná jaderné elektrárny, dochází k rozkolísání cen. Německo se z čistého exportéra energie mění na importéra, kvůli čemuž mimo jiné budeme v budoucnu čelit vyšší ceně elektrické energie.

A dopad na nájemce?

Zejména provozní náklady či náklady na energie je nutné zafixovat na příští rok na přijatelnou hladinu. Každý nájemce má únosnou míru celkových nákladů na pronájem našich prostor, kterou je schopen platit. Nájemné, které je našim příjmem je pouze část této nákladové struktury, kterou doplňují servisní poplatky a přímá spotřeba energií. Při současné situaci máme nákladovou inflaci servisních poplatků (úklid, správa atd.) na úrovni ± 10 % a do toho nám ceny energií rostou až o 100 % oproti předchozímu roku. Což v nějakém teoretickém případu znamená, že při stejném maximálním objemu nákladů na pronájem prostor, nájemce, který není schopen promítnout inflační tlaky do svých výrobků/služeb nebude schopen platit víc. Potom bude realitní investor nucen si odkrojit část z nájemného, aby si nájemce v nemovitostech udržel. To v konečném důsledku teoreticky znamená nižší nájemné, a tím pádem i nižší hodnotu nemovitosti. Toto je hlavní důvod, proč musíme řešit náklady na energie pro své nájemce.

Je na místě nějaké řešení?

Jedná se o soubor řešení a v kontextu vývoje v posledním období, je nejvyšší čas konat. Věříme, že mezi vhodná řešení patří instalace solárních panelů na střechách komerčních nemovitostí, což plánujeme dělat ve spolupráci se sesterským fondem NOVA Green Energy (NGE). Trh nachází novou rovnovážnou hladinu, která již koreluje s cenovou úrovní, při které dává smysl stavět fotovoltaické elektrárny i bez dotací. S fondem NGE investujícím do obnovitelných zdrojů energie máme jasnou společnou strategii a vizi k využití našich nemovitostí. Ať už se jedná o obchodní centra, administrativní budovy nebo o průmyslové parky. I přes byrokratické průtahy a bariéry či celkově zkostnatělý systém v první fázi aktivně řešíme výstavbu fotovoltaické elektrárny na střeše průmyslového parku v Trenčíně a obchodního centra Orlice v Hradci Králové. Veškerá elektřina vyrobená těmito zdroji bude přímo spotřebovaná v rámci objektů. Tam, kde elektřinu vyrobíme, ji i spotřebujeme.

Zdroj: https://www.penize.cz/bydleni/430159-jak-dopada-energeticka-krize-na-komercni-nemovitosti