Investiční experti se shodují, že koronakrize výrazně nezasáhla nemovitostní fondy

Přeceňování nemovitostních fondů, dopad koronakrize a finanční těžkosti skupiny Arca Capital byly hlavními tématy Kulatého stolu Hospodářských novin. Za náš nemovitostí fond NOVA Real Estate odpovídal předseda představenstva Redside Rudolf Vřešťál.

Jak vidíte druhý kvartál z pohledu přeceňování?

„Předpokládám, že za druhý kvartál se přeceňování neprojevilo, jednak z toho důvodu, že fondy mají ze zákona stanoveno, jak často a jakým způsobem přeceňovat. Což je 1x až 2x ročně podle typu fondu. Dále je důležité říct, že přeceňují i v případě, že k tomu mají důvod. Pokud vám poklesne významně příjem nemovitosti, tak přinejmenším správné fondy přeceňují.

Druhým důvodem a tím důležitějším je, že není jasno, kam se bude přeceňovat. U těch nejvíce zasažených typů nemovitostí, jako jsou hotely a fashion shopping centra, u těch je to nasnadě. U retailu, kanceláří a logistiky není taková situace a snad ani nebude, aby bylo přeceňování vyžadováno.“

Danou pasáž naleznete ve videu zde.

Jak dopadla koronakrize na váš nemovitostní segment?

„My máme v portfoliu 3 třídy nemovitostí. Logistické areály, kancelářské budovy áčkového typu v Praze a třetí třídou je retail. Každá z těchto nemovitostí tvoří zhruba třetinu našeho realitního fondu. U retailu je situace mnohem zajímavější. Je nutné odlišit retail a retail. Rozlišujeme rozdíl mezi retailem v Praze nebo ve velkých městech a mezi regionálním retailem. Náš fond drží regionální obchodní centra. Jeho valnou většinu tvoří potraviny, drogerie a záležitosti denní potřeby. Velkou část retailu tvoří i hobby markety – Obi a Baumax. V podstatě tyto hobby markety vyšly z koronavirové situace vítězně. Pokud se budeme bavit o potravinách a obchodech s denními potřebami, tak křivky návštěvnosti a útrat se oproti loňskému roku změnily, ale v zásadně to nemělo vliv na fungování regionálních retailouvých center.“

Danou pasáž naleznete ve videu zde.

Ovlivní finanční těžkosti Arcy Capital fungování nemovitostního fond NRE?

„Fond má dvě strany. Aktiva a pasiva. Nemovitosti a své investory. Důležité je říct, že na stránce aktiv fond nemá žádné pohledávky a investice v rámci skupiny Arca. Všechen majetek a peníze investorů, případně bank byly investovány do nemovitostního portfolia. Na regionální poměry máme obrovské nemovitostní portfolio v hodnotě 9 miliard CZK, což je stabilní kus, o který není potřeba mít strach, stejně tak jak o fungování a stabilitu investovaných peněz. Samozřejmě, co se týká té druhé strány pasiv, my jsme od roku 2015 portfolio budovali i s pomocí našeho investora společností Arca Capital, která je stále naším investorem. Drží více než jednu třetinu investičních akcií našeho fondu real estate, což je částka něco přes miliardu CZK. Samozřejmě pracujeme i s variantou insolvence, což pro nás znamená, že v horizontu 18 až 24 měsíců o tohoto investora přijdeme. Respektive, že přijdeme o investovanou částku. Pro nás to znamená, že budeme muset investora nahradit buď raisingem dalších investorů nebo jedním velkým investorem, případně kombinací. I s touto variantou pracujeme. Jak jsem již zmínil, fond má velice atraktivní portfolio, takže věřím, že se nám to v rámci času, který na to máme, povede.

Nejméně preferovaná varianta je prodej části našeho realitního portfolia, což věřím, že se nestane. Ale i tam investoři nemusí mít strach o své peníze, protože hodnota nemovitostí je taková, že i případné indikace prodejních cen napovídají, že bychom neutrpěli ztráty. Ten fond je velký, stabilní a není důvod mít strach o investice ve fondu NRE. I já sám mám nemálo peněz ve fondu NRE, stejně tak i moje rodiče a kamarádi a peníze rozhodně nevybíráme a necháváme je ve fondu.“

Danou pasáž naleznete ve videu zde.

Napadlo Vás téma, o kterém se chcete dozvědět více? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.