Fond NOVA Real Estate dosáhl za 3. kvartál zhodnocení 5,68 %

Třetí kvartál roku 2022 znamenal pro nemovitostní fond NOVA Real Estate úspěšné období, které uzavírá s výnosem od počátku roku 5,68 %. Cílený výnos pro investory za rok 2022 očekáváme mezi 6 a 7 %.

Výkonnost fondu NOVA Real Estate od založení

Portfolio nemovitostí

Nemovitosti napříč portfoliem, které je tvořeno kancelářskými budovami, retailem a logisticko-průmyslovým parkem, jsou ke konci 3. kvartálu obsazené z 98 %. Průměrná délka nájemních smluv u segmentu retailu je uzavřena na období necelých 5 let. Obdobně dlouhé nájemní smlouvy má fond uzavřené i s nájemníky v budově logisticko-průmyslové v Trenčíně, kde doba nájmu činí 4,5 roku. Poslední část portfolia, kancelářské budovy, disponuje dlouhodobými nájemními smlouvami na období 2,8 let.

„U kancelářských budov pozorujeme nárůst poptávky po kvalitních prostorech v centrálních lokalitách Prahy, kterých je v současné době nedostatek. Velké mezinárodní firmy v době pandemie COVIDu nepanikařily a kancelářské prostory neopustily a plně vnímaly důležitost kanceláří a jejich lokaci. Mezi tyto nájemce mohu hrdě vyzvednout Google, Pfizer a BNP Paribas,“ dodává Fund Manager Pavel Kadera.

Pozitivně hodnotíme vývoj obratů obchodního centra Orlice. Nárůst obratů za prvních 9 měsíců, za celé centrum, činí 3 % oproti roku 2021 a 22 % v porovnání s rokem 2019. Centrum zůstává stabilně pronajato mixem nájemců, kteří se vhodně doplňují, se zaměřením na komfort denního nákupu v rámci dané lokality Hradce Králové a nejbližšího okolí.

Inflační doložka

V portfoliu NRE 95 % všech současných nájemních smluv obsahuje inflační doložky s tím, že zbylých 5 % smluv obsahuje fixní procentuální navýšení. Nejčastěji používaný index je HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) vázaný na inflaci v eurozóně, což představuje cca 72 % smluv a cca 23 % smluv je vázáno na českou inflaci.

Energetická krize

Na energetickou krizi reagujeme zejména technickými opatřeními, kdy auditujeme a zefektivňujeme nastavení technologií. Zároveň aktivně spolupracujeme s nájemci na optimalizaci dodávek vzduchu, chladu a tepla. V tuto chvíli máme zajištěné dodávky energií na příští rok, kdy většinově volíme kontrakty na spotové ceny s možností zafixování pro případ, že by došlo k pozitivnímu tržnímu vývoji.

Z dlouhodobého pohledu vnímáme důležitost energetické soběstačnosti jednotlivých budov, ať už se jedná o kancelářské budovy, retail parky nebo logisticko-průmyslové haly. Se sesterským fondem NOVA Green Energy pokračují práce na developmentu celkem 12 fotovoltaických elektráren, které budou umístěny na střechách budov nemovitostního fondu NOVA Real Estate