Výkonnost fondů Redside v únoru 2022

Naše fondy zaznamenaly za únor 2022 pozitivní výsledek.

Výkonnost fondů za měsíc únor 2022

Únorové zhodnocení fondu NOVA Real Estate dosáhlo hodnoty +0,38 %, a tedy celkové zhodnocení fondu od začátku roku činí +1,06 %.

V Trenčíně byla dokončena jednání a podepsána nájemní smlouva na 6 000 metrů čtverečních s výrobcem plastových komponentů pro rybářský průmysl. Logisticko-průmyslový areál je v tuto chvíli pronajatý z 96 % a věříme, že současný zájem dalších zájemců povede k plné pronajatosti ke konci druhého čtvrtletí tohoto roku.

Ve spolupráci s naším správcem budovy vznikl další zajímavý a svěží fit-out pro našeho významného mezinárodního nájemce v budově Anděl 17.

Fond NOVA Green Energy – Podfond 1 zhodnotil v únoru o +0,55 %. Za první dva měsíce tohoto roku dosáhl zhodnocení +0,90 %. Z pohledu fundamentu jednotlivých energetických zdrojů fond dosáhl očekávané úrovně.

V měsíci lednu 2021, z kterého vychází únorové ocenění, přesáhl osvit úrovně energetického auditu s pozitivním výhledem prvního kvartálu. Fotovoltaická elektrárna Csabrendek v Maďarsku je již zahrnuta do celkového fondového FVE portfolia a její výkon je zahrnut do souhrnného komentáře.

Obhospodařovatel za účelem znovuotevření fondu pro nové investory detailně analyzoval možnosti vyčlenění části méně likvidních aktiv (viz prezentace na stránkách fondu) a rozhodl se pro realizaci restrukturalizace fondu s pracovním názvem „Side-pocket“, která se jeví jako nejvhodnější řešení zajišťující stabilizaci fondu, obnovení jeho standardního fungování a využití jeho velice atraktivního „zeleného“ potenciálu skrze nově vzniklý Podfond 2. Nutným technickým předpokladem realizace výše uvedeného záměru „Side-pocket“ je pozastavení vydávání a odkupování investičních akcí Podfondu 1 na dobu 3 měsíců. Aktuálně dobíhají přípravné práce pro založení Podfondu 2.

Více se dočtete v únorových reportech jednotlivých fondů.

Reporting NOVA Real Estate

Reporting NOVA Green Energy

Reporting ARCA OPPORTUNITY - podfond 1