Výroční zprávy za rok 2020

Uplynulý rok 2020 byl pro nás v REDSIDE určitě jeden z nejobtížnějších za dosavadní více než 8leté působení na trhu. Důsledky, které s sebou přinesla pandemie koronaviru, zcela změnily naše priority a očekávání, a to nejen v oblasti řízení našich dvou největších private equity fondů NOVA Green Energy a NOVA Real Estate.

U těchto fondů se však naplno projevila poctivost našich záměrů a kvalita naší práce, roky vkládané do budování silných a odolných portfolií nemovitostí i energetických zdrojů. O to více si ceníme i dosavadních výsledků investiční společnosti, kdy se nám posedmé v řadě podařilo navýšit vlastní kapitál, který dosahuje téměř 5,5 mil. EUR. Děkujeme za důvěru a věříme, že i další výzvy, díky skvělému týmu, dokážeme překonat a přetavit do příležitostí.
Níže naleznete odkazy pro jednotlivé fondy a společnosti: