Výkonnost fondů Redside v říjnu 2021

Naše fondy zaznamenaly i v říjnu pozitivní výsledek.

Realitní fond NOVA Real Estate zaznamenává v oblasti retailu návrat k normálu. Z pohledu návštěvnosti zaostávají obchodní centra oproti předchozím rokům, avšak obraty vybraných maloobchodních segmentů jsou na tom relativně dobře. Díky robustní skladbě nájemců jsou agregované obraty obchodů v OC Orlice Park od počátku roku do konce října výše o 5,5 % oproti roku 2020. Ve srovnání s rokem 2019 jde dokonce o nárůst 18,4 %. Co se návštěvnosti týká, rok 2021 vykazuje pokles 3,3 % ve srovnání s rokem 2020 a 7,8 % vůči roku 2019. Vidíme tedy, že výrazně narůstá průměrný nákupní košík, což přičítáme jak změně chování návštěvníků centra (méně často větší nákup) tak i rostoucí inflaci, která má vliv na cenu zboží a služeb.

Ve spolupráci se sesterským fondem NOVA Green Energy dokončujeme přípravné práce na podání žádosti k výstavbě fotovoltaické elektrárny na střeše obchodního centra Orlice v Hradci Králové o výkonu 0,5 MWh. Zpětnou vazbu očekáváme do 2 týdnů od podání žádosti

V říjnu 2021 fond NOVA Green Energy zhodnotil o 0,42 %, od začátku roku dosáhl celkového zhodnocení +3,90 %, a tedy pokračuje z pohledu fundamentu jednotlivých energetických zdrojů na pozvolné růstové trajektorii. V měsíci září, z kterého vychází říjnové ocenění byl osvit vlivem příznivého počasí lehce nadprůměrný a dosáhl tak výsledku 13 % nad audit. Kumulativně za prvních devět měsíců tohoto roku dosahuje osvit průměru energetického auditu. Bioplynové stanice se nadále potýkají jak se zdražováním vstupní suroviny, tak i jiných provozních nákladů. Situaci intenzivně řešíme s vedením bioplynových stanic a financující bankou, jedna bioplynová stanice je v restrukturalizaci, osud zbylých dvou bude znám do konce roku. Biomasová teplárna v Krnči byla lehce pod svým očekávaným průměrem.

Největší fotovoltaický projekt v maďarském Csabrendeku o výkonu 28,5 MW byl koncem října úspěšně připojen do distribuční sítě a proběhla první fakturace, aktuálně se dokončují poslední práce, které povedou k přebrání díla.

Více se dočtete v říjnových reportech jednotlivých fondů.

Reporting NOVA Green Energy

Reporting NOVA Real Estate

Reporting ARCA OPPORTUNITY – podfond 1