Výkonnost fondů REDSIDE v dubnu 2022

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 4/2022

Dubnového zhodnocení fondu NOVA Real Estate dosáhlo hodnoty 0,43 %, a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 2,32 %.

V Trenčíně byla dokončena velmi rychlá jednání a podepsána nájemní smlouva na cca 4.000 m2 s výrobcem kabelových svazků, zejména pro automobilový průmysl. Tento nájemce stěhuje svoji výrobu z válkou zasažené Ukrajiny. Areál je v tuto chvíli pronajatý z 99 %.

Vývoj investičního trhu v prvním čtvrtletí roku potvrzuje zájem investorů, zejména lokálních (77 % investičního kapitálu pochází z regionu CEE), o komerční nemovitosti. Tento investiční apetit drží tzv. yieldy na úrovni 4 % pro nejlepší kancelářské budovy, 5,25 % pro slovenské industriální nemovitosti a 5,25 % pro maloobchodní nemovitosti. Tržní konsensus předpokládá, že investiční trh v celém roce zůstane stabilní a při jeho pevných základech neočekává žádné zásadní změny v dosavadním trendu.

NOVA Green Energy – Podfond 1 zhodnotil v dubnu o 0,48 %. Od začátku roku 2022dosáhl zhodnocení 1,86 %.

Projekt restrukturalizace fondu, tzv. „Side-pocket“ postupuje dle předpokládaného časového harmonogramu. Dokončili jsme administrativní úkony spojené se vznikem Podfondu 2 a aktuálně připravujeme vše potřebné pro převod aktiv z Podfondu 1 do Podfondu 2.

Nadále se, vedle aktivit souvisejících se vznikem Podfondu 2, intenzivně věnujeme rozvoji dalších energetických projektů, zejména výstavbě střešních a pozemních FVE, založených dominantně na tržním principu, tzv. PPA kontraktů. Pokračují projektové práce na již dříve avizovaném projektu, kterým je instalace fotovoltaických panelů na střeše nákupního centra Orlice. Současně jsme začali analýzu možností instalací fotovoltaických panelů na dalších střechách našeho sesterského fondu. Aktivně se účastníme tendrů na nové kapacity, resp. nové energetické projekty v zemích střední a východní Evropy.

Více se dočtete v březnových reportech jednotlivých fondů.

Reporting NOVA Real Estate

Reporting NOVA Green Energy

Reporting ARCA OPPORTUNITY - podfond 1