Štěstí přeje připraveným

Tento rok nám hrají do karet 3 hlavní faktory – počasí, zajištění vstupních surovin a technická kondice, díky kterým se nám úspěšně daří atakovat i rekordní výnos z roku 2015, který byl 8,25 %.

Na jaře letošního roku jsme vás informovali o průběžné výkonnosti našeho fondu NOVA Green Energy v porovnáním s předešlými roky. Po téměř půl roce opět přinášíme aktuální výkonnost našeho zeleného fondu. Tento rok nám hrají do karet 3 hlavní faktory – počasí, zajištění vstupních surovin a technická kondice, díky kterým se nám úspěšně daří atakovat i rekordní výnos z roku 2015, který byl 8,25 %.

Počasí

Prvním důvodem je bezesporu osvit, tedy počet slunečných dnů a intenzita slunečních paprsků, kterých bylo letos ve srovnání s ostatními roky daleko více. Doba slunečního svitu se v posledních letech na území České republiky prodlužuje. Data za rok 2020 jsou aktuální k 9. měsíci. Predikujeme, že počet slunečních hodin by mohl být obdobný předchozímu roku. Graf níže srovnává počet slunečních hodin od roku 2015. Do grafu byl zahrnut i rok 2020, u kterého očekáváme do konce roku přírůstek v počtu slunečních hodin.  

Srovnání doby slunečního svitu 2015-2020

Technická kondice

Po technické stránce jsou naše bioplynové stanice, fotovoltaické a biomasové elektrárny v perfektním stavu a využíváme maximálně podmínek, které nastaly. Z pohledu surovinového managementu máme pod kontrolou vstupní suroviny, které nakupujeme za výhodných podmínek. Zpracováním a přeměnou rostlinného a živočišného odpadu na elektřinu naše práce nekončí. Našim cílem je maximální využíti surovin a minimální odpadní stopa. Konkrétně u bioplynových stanic se snažíme vytěžit maximum i z bioodpadu, který vzniká při výrobě energie. Výsledným produktem je organické hnojivo – digestát. O využití digestátu se můžete dočíst v našem článku.

Aby došlo k vyšším výkonům a zlepšení technické kondice, provedli jsme technická opatření u našich fotovoltaických elektráren i biomasové teplárny v Krnči, které nám výkonnost aktiv zvyšují.

Další taková opatření plánujeme i na našich bioplynových stanicích ve spolupráci v našimi partnery z Greencorp a Peterem Hrdým.

Srovnání výkonnosti fondu NGE 2015-2020

Shrnutí

Podle slov manažera fondu NOVA Green Energy Ondřeje Žídka máme skvěle našlápnuto k překonání výkonnosti fondu z roku 2015 a dosažení nového milníku. O kolik desetin procent se nám to podaří či nepodaří je jen ve hvězdách, tedy spíše ve slunečních paprscích.

Chcete se dozvědět více o složení portfolia? Napadlo Vás téma, o kterém se chcete dozvědět více? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.