Stanovisko správce fondu NOVA Money Market, investiční společnosti REDSIDE

Stanovisko správce fondu NOVA Money Market, investiční společnosti REDSIDE

Správce fondu se seznámil s včerejším pro něj velmi překvapivým rozhodnutím Městského soudu v Praze, který rozhodl o úpadku a konkursu podfondu 4 investičního fondu NOVA Money Market. Se závěry Městského soudu však kategoricky nesouhlasí a v tuto chvíli intenzivně připravuje odvolání vůči tomuto rozhodnutí k Vrchnímu soud za účelem zrušení tohoto nedůvodného rozhodnutí. Nadále platí, že správce fondu učiní veškeré nezbytné právní kroky k ochraně práv a zájmů investorů fondu.