Biomasová teplárna Krnča

Když si v Itálii pochutnáváte na pizze, zajímá vás, na čem ji upekli? Možná se v místní peci topí dřevem ze slovenské Krnči.

V Krnče je biomasová teplárna. Spaluje se v ní dřevěný odpad, který zbyde po kácení stromů. Vzrostlé stromy se zpracují na meziprodukty nábytkářského průmyslu, odpadní biomasa se spálí a vyrobí se z ní elektřina a teplo. Teplo z ní se používá například k vytápění skleníků, kde se celoročně pěstují okurky. Menší kusy dřeva, které je škoda spálit v teplárně, pak jdou na export, třeba do Itálie. Nezbyde zkrátka ani tříska!

Krnča je klasickým příkladem bezezbytkového využití zdrojů při výrobě elektřiny a tepla. Žádný odpad! Spotřebuje se úplně všechno, co při těžbě dřeva vznikne. Šetrné zacházení s přírodními zdroji je jedním z předpokladů trvale udržitelného rozvoje. Každá tříska se totiž počítá!