Společnost REDSIDE poskytuje rozsáhlé služby v oblasti profesionální správy fondů kvalifikovaných investorů, vytváření fondových struktur, obhospodařování fondů a jejich administraci.

Investiční společnost REDSIDE poskytuje pro instituce a individuální investory prvotřídní investiční řešení a odborné znalosti v dynamicky se rozvíjející oblasti správy alternativních investičních fondů, přičemž nabízíme jak naše vlastní investiční řešení v podobě vlastních investičních fondů, tak prostor a know-how k řešení jiných investičních záměrů.