Petr Horák

Asset Manager

    Petr Horák působí jako Asset Manager fondu NOVA Green Energy, ve kterém má na starost správu aktiv fondu a podílí se také na projektovém managementu nových projektů.

    Před nástupem do Redside působil v několika znaleckých ústavech, kde se věnoval oceňování podniků a projektů se specializací na podniky v energetice.

    Petr je absolventem ČVUT se specializací na řízení energetiky a dále absolventem VŠE v oboru ekonomické analýzy a finančního inženýrství. Na VŠE přednášel kurzy oceňování podniku.