Výkonnost fondů Redside v říjnu 2020

Minulý měsíc zakončily naše fondy smíšeně. Říjnový pokles akciových trhů byl vyvážen ziskovostí private equity projektů v portfoliích jednotlivých fondů.

Výkonnost fondů Redside v říjnu 2020

Výroba fotovoltaických elektráren NOVA Green Energy nedosáhla na plán energetického auditu o 15 % a to vlivem nízkého osvitu. Bioplynové stanice a biomasová teplárna v Krnči byly na očekávaném průměru. V rámci nemovitostního portfolia NOVA Real Estate bylo vládními omezeními v oblasti retailu přímo ovlivněné jen obchodní centrum Orlice v Hradci Králové. Zde jsou zavřené pouze jednotky generující 12 % příjmu této nemovitosti. Pokles akciové složky Podfondu 1 fondu ARCA OPPORTUNITY vyrovnaly zisky private equity projektů. Ryze akciový Podfond 2 fondu ARCA OPPORTUNITY oslabil v souladu s akciovými trhy.

Všechny letošní výsledky jsou zatím neauditovány.

V nejbližších dnech také zveřejníme měsíční reporty jednotlivých fondů.

*Výkonnost do září 2020. Tuto vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 ke dni 30.9.2020 pro období září 2020 NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v měsíci září 2020, jelikož vydávání a odkupování investičních akcií podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 je nyní pozastaveno na základě rozhodnutí statutárního ředitele fondu ze dne 5.10.2020. Tuto aktuální hodnotu investiční akcie však obhospodařovatel vyhlásil v souladu se statutem fondu a podfondu NOVA Green Energy – podfond 1.