Kdo jsme

REDSIDE Investments a.s. je licencovaný obchodník s cennými papíry, který navazuje na více než osmileté zkušenosti investiční společnosti REDSIDE se správou a rozvojem investičních fondů. Poskytujeme naším klientům služby obchodovaní na kapitálových trzích, a to především v dynamicky se rozvíjejícím segmentu alternativních investičních fondů, a tedy nabízíme svým klientům další cestu k diverzifikaci investičního portfolia.

Management

Rudolf Vřešťál

Rudolf Vřešťál je zakladatelem, majoritním akcionářem, předsedou představenstva a finančním ředitelem investiční společnosti REDSIDE. Jako finanční ředitel je primárně odpovědný za oblast obhospodařování fondů, tedy za jejich vytváření, strukturování a realizaci jejich investičních strategií. Před založením REDSIDE v roce 2014, Rudolf 12 let vedl nadnárodní konzultační společnost ASB Group, která poskytuje korporátní služby, daňové poradenství, účetnictví a transakční poradenství svým klientům ve čtyřech klíčových zemích regionu CEE. Na základě nabytých zkušeností pak založil REDSIDE s vizí vybudovat globální, investiční společnost, spravující důvěru a finance institucionálních i privátních klientů.

Karel Krhovský

Karel Krhovský působí jako výkonný ředitel a člen představenstva investiční společnosti REDSIDE, kde je spoluzodpovědný za správu investičních fondů kvalifikovaných investorů z pohledu administrace. Karel začínal v REDSIDE v roce 2013 na pozici projektového manažera a přímo se podílel na zakládání společnosti a získaní licence ze strany České národní banky (ČNB), následně prošel v rámci REDSIDE různými pozicemi na úrovni risk a portfolio managementu, aby v roce 2017 obdržel od ČNB souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby a člena představenstva.

Rozsah povolených služeb

Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 11.6.2020 byl společnosti REDSIDE Investments povolen následující rozsah hlavních investičních služeb:

  • Přijímání a předávání pokynů týkající se investičních cenných papírů, cenných papírů kolektivního investování a nástrojů peněžního trhu
  • Provádění pokynů týkající se výše uvedených investičních nástrojů
  • Individuální portfolio management týkající se výše uvedených investičních nástrojů
  • Investiční poradenství týkající se výše uvedených investičních nástrojů
  • Umísťování a služby spojené s upisováním výše uvedených nástrojů bez závazku jejich upsání
  • Úschova a správa (custody) výše uvedených investičních nástroj

Služby a produkty

Jsme zodpovědným partnerem pro investory s různým zaměřením, potřebami či investičními cíli. Jsme nově vzniklý obchodník s cennými papíry, který je plně regulovaný Českou národní bankou a svým klientům nabízíme primárně tyto služby:

  • Přijímání a předávání a provádění pokynů tykající se cenných papírů kolektivního investování
  • Služby custody ve vztahu k cenným papírům kolektivního investování
  • Investiční poradenství 

Produkty - fondy kvalifikovaných investorů

NOVA Green Energy

NOVA Green Energy, SICAV, a.s. je investiční fond pro kvalifikované investory, který investuje do společností vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropa - zejména Česká republika a Slovensko.

NOVA Real Estate

Fond NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. přímo vlastní kancelářské budovy, retailové a průmyslové parky na území České republiky a regionu střední Evropy.