zpět na všechny články

Máme za sebou historicky nejúspěšnější začátek roku, krize na nás nemá vliv, říká Ondřej Žídek z NOVA Green Energy

firemní novinky16. 4. 2020
Sdílejte:

Fond NOVA Green Energy má za sebou nejúspěšnější kvartál za dobu své sedmileté existence. A to i přesto, že začátek roku 2020 investicím moc nepřál. Koronavirová krize zasáhla celý svět a finanční trhy rozhodně neminula.

Co úspěch fondu NOVA Green Energy ovlivnilo a jaký vývoj můžeme očekávat v průběhu roku, popisuje manažer fondu Ondřej Žídek.

První měsíce roku 2020 byly pro fond NOVA Green Energy velmi úspěšné. Co za tím stojí?

Start roku byl raketový díky několika faktorům. Prvním důvodem je bezesporu osvit, tedy počet slunečných dnů, kterých bylo letos ve srovnání s ostatními roky daleko více. Na elektrárnách jsme vydělali v průběhu ledna až března zhruba o pět miliónů korun víc, než bylo v plánu. Celkový osvit byl přibližně o patnáct procent vyšší, než jsme předpokládali v našich plánech výroby.

Výkonnost fondu NOVA Green Energy v prvním kvartále příslušného roku

Kromě slunečného počasí zmiňujete i další faktory. Které to jsou?

Do úspěšných čísel promluvil i fakt, že jsme od podzimu na bioplynových stanicích používali levnější vstupní surovinu, konkrétně cukrovarnické řízky. Normálně využíváme silážovanou kukuřici, která se komerčně dodává a cíleně pro tyto účely pěstuje. Cukrovarnické řízky jsou naopak odpadní surovina, čili jsou daleko levnější.

V praxi to vypadá tak, že se řepa, využívaná na výrobu cukru, očistí a nařeže na tenké proužky. Z nich se extrahuje cukr. Proužky mají ale pořád dostatek látek, které jsou potřebné pro chemické reakce při výrobě bioplynu. Pro cukrovar je to tedy v podstatě odpadní komodita, kterou by již dále nezužitkovali, ale pro nás je to cenný a bohatý vstup do bioplynky. Zpracování cukrové řepy na cukr probíhá zpravidla na podzim, a proto máme přes zimu v bioplynkách nižší náklady na vstupní surovinu.

Dalším důvodem úspěšného startu roku 2020 je, že se v posledním kvartálu předchozího roku povedlo technicky optimalizovat biomasovou teplárnu v Krnči. Díky novým technickým úpravám se zvýšil potenciál elektrárny při stávajících nákladech a stávající spotřebě vstupní suroviny.

Posledním důvodem je oslabování koruny vůči euru. Toto oslabení nám přineslo dodatečný výnos 0,55 %. V březnu nám tedy aktiva fondu vydělala 0,8 % díky výše zmíněným faktorům a oslabení koruny dalších 0,55 % do výkonnosti fondu. Nyní činíme další opatření, aby tento nadvýnos zůstal zachován i v době, kdy se koruna bude vracet zpět.

V březnu jste také dokončili akvizici ve fotovoltaické elektrárně v maďarském Bárcsi. Aktiva pod správou fondu NOVA Green Energy nyní přesahují 100 milionů EUR (2,5 mld. Kč). Jaké jsou další akviziční cíle pro tento rok?

V tuto chvíli pracujeme na akvizici dvou biomasových tepláren na slovenském trhu. Jedná se o Bardějov a Topoľčany. Jsou to zároveň dva největší biomasové zdroje na Slovensku. Oba zdroje disponují elektrickým výkonem 8 MW, Bardějov navíc také tepelným výkonem 25 MW a Topolčany dokonce 28 MW. Kromě elektřiny, která se dodává do sítě, totiž dodávají obě elektrárny městům i teplo.

Kromě toho máme v průběhu roku 2020 před sebou výstavbu druhé fotovoltaické elektrárny v Maďarsku. Ta bude dokonce dvakrát větší než Bárcs. Instalovaný výkon plánujeme kolem 30 MW. Stavba by měla být hotova do konce tohoto roku a uvedení do provozu chystáme na přelom roku 2020 a 2021.

Pracujeme samozřejmě také na dalších projektech se sesterským fondem NOVA Real Estate. Na jejich budově průmyslového parku v Trenčíně vystavíme 5 MW fotovoltaickou elektrárnu.

Existují podle Vás nějaké rizikové faktory, které by mohly příznivý vývoj výkonnosti fondu v průběhu roku zvrátit a negativně se na něm podepsat?

V tuto chvíli si nedokážu představit žádný výrazný rizikový faktor, který by negativně výkonnost NOVA Green Energy ovlivnil. Výhodou fondu totiž je, že nekoreluje s finančními a kapitálovými trhy. Je tedy zcela nezávislý na poklesu akcií vlivem krize, která nyní nastala. Je téměř ze 100 % opřen o hmotná výrobní aktiva, která mají garantované výkupní ceny na dobu 15 až 25 let. Nejsou tedy nijak ovlivňována pandemií koronaviru.

Fond NOVA Green Energy je navíc dobře nastrukturovaný a diverzifikovaný, obsahuje vícero technologií ve vícero zemích. Drobně nás mohou ovlivňovat výkyvy kurzu především mezi českou korunou a eurem. To může mít pochopitelně vliv i na výkonnost fondu. Nicméně očekáváme, že tak, jak nám nyní koruna oslabila z nějakých 25 Kč na zhruba 27 Kč, tak bude postupně zase posilovat a její hodnota opět snižovat k původním 25 korunám. Tím se eliminuje i vliv kurzového rizika. Takže žádný dramatický pokles nebo naopak extrémně vysokou výkonnost opravdu v tuto chvíli neočekáváme. Vše jede podle plánu a náš cíl překonat i letos výkonnost ve výši 6 % je více než reálný. Pokud bychom udrželi nastavenou laťku prvního kvartálu, můžeme směle atakovat i rekordní výnos z roku 2015, který byl 8,25 %.

Přehled výkonnosti jednotlivých elektráren ve srovnání s plánem výroby