zpět na všechny články

Bioplynové stanice v Horovcích

Sdílejte:

Ve slovenských Horovcích zpracovávají biomasu ze zemědělské výroby na bioplyn. Z něj se následně vyrábí elektřina, teplo a organické hnojivo. Teplo, které se nespotřebuje na výrobu elektřiny, je využito na vytápění objektů a ohřev užitkové vody.

Odpadní materiál po fermentaci je ale stále plný živin - fosforu, dusíku a draslíku. Vyhodit ho by byla škoda! Proto ho zemědělci rozvážejí po polích a používají jako hnojivo. Vstupní surovina je tedy využita hned dvakrát, což dává velký smysl z hlediska trvale udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k přírodním zdrojům.