NOVA Money Market

NOVA Money Market

NOVA Money Market - podfond 3

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 3
Typ Podfondu Dividendový (Podfond 3 vyplácí kvartální zálohy ze zisku)
Měna Podfondu EUR
ISIN investičních akcií CZ0008042280
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) 5-6 % p. a.

Investiční strategie

Podfond 3 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfond může dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v EUR.

Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 3 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 1 000 EUR.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0 %
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 2,7 % p.a.
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 6 % IRR

NOVA Money Market - podfond 4

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 4
Typ Podfondu Dividendový (Podfond 4 vyplácí kvartální zálohy ze zisku)
Měna Podfondu CZK
ISIN investičních akcií CZ0008042298
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) 5-6 % p. a.

Investiční strategie

Podfond 4 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfond může dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v CZK.

Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 4 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 30 000 CZK.

Ostatní informace o Fondu

Regulátor Česká národní banka
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor PROXY - AUDIT, s.r.o.
Adresa fondu V Celnici 1031/1, Praha 1, 110 00
Vznik 20. ledna 2016 zápisem do OR
IČO 046 99 017
Vytvořené Podfondy NOVA Money Market – podfond 1
NOVA Money Market – podfond 2
NOVA Money Market – podfond 3
NOVA Money Market – podfond 4

Rizikovost

Investice do Podfondů 3 a 4 jsou spojeny především s úvěrovým rizikem, operačním rizikem a rizikem koncentrace v rámci investiční skupiny Arca Capital, v rámci které jsou realizovány veškeré investice v Podfondech 3 a 4, a to formou účelových půjček na předem určené krátkodobé investiční projekty spojené primárně s investicemi do selhaných hypotečních úvěrů nabytých v rámci "workout programů" jednotlových bankovních domů či developerských a real estate projektů.

Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu .

Informační povinnost

Výkonnost

Auditované čisté zhodnocení za rok 2017 (od začátku fungování fondu 02/2017) - Podfond 3: 5,73 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2017 (od začátku fungování fondu 02/2017) - Podfond 4: 5,48 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2018 - Podfond 3: 5,98 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2018 - Podfond 4: 6,48 % p.a.

Aktuální hodnota investiční akcie Podfond 3 k 13. 10. 2019: 1,0098 EUR
Aktuální hodnota investiční akcie Podfond 4 k 13. 10. 2019: 1,0149
 CZK

Výkonnost v září 2019 - Podfond 3:

1 měsíc: 0,51 %
6 měsíců: 3,02 %
1 rok: 6,17 %
YTD: 4,57 %

Vývoj hodnoty investičních akcií - Podfond 3:

Datum Hodnota investiční akcie (EUR) Hodnota vlastního kapitálu (EUR)
13.10.20191,00984 941 018
6.10.20191,00854 934 592
29.9.20191,02315 006 220
22.9.20191,02194 935 228
15.9.20191,02074 929 163
8.9.20191,01944 923 232
1.9.20191,01824 917 099
25.8.20191,01714 778 195
18.8.20191,01584 772 072
11.8.20191,01454 765 846
4.8.20191,01324 709 764
28.7.20191,01194 915 601 
21.7.20191,01084 777 351
14.7.20191,00944 771 090
7.7.20191,00804 764 161
30.6.20191,02314 835 734
23.6.20191,02184 829 596
16.6.20191,02034 933 941
9.6.20191,01924 928 366
2.6.20191,01794 882 278
26.5.20191,01664 876 026
19.5.2019 1,0153 4 869 784
12.5.2019 1,0142 4 864 175
5.5.2019 1,0129 4 907 986
28.4.2019 1,0116 4 845 689
21.4.2019 1,0102 4 838 854
14.4.2019 1,0089 4 832 359
7.4.2019 1,0075 4 826 060
31.3.2019 1,0223 4 896 598
24.3.2019 1,0212 4 687 393
17.3.2019 1,0192 4 678 373
10.3.2019 1,0180 4 672 671
3.3.2019 1,0166 4 607 983
24.2.2019 1,0153 4 602 297
17.2.2019 1,0140 4 697 353
10.2.2019 1,0128 4 691 859
3.2.2019 1,0116 4 666 224
27.1.2019 1,0105 4 660 955
20.1.2019 1,0094 4 485 444
13.1.2019 1,0080 4 479 474
6.1.2019 1,0067 4 473 770

Výkonnost v září 2019 - Podfond 4:

1 měsíc: 0,48 %
6 měsíců: 3,19 %
1 rok: 6,27 %
YTD: 4,71 %

Vývoj hodnoty investičních akcií - podfond 4

Datum Hodnota investiční akcie (CZK) Hodnota vlastního kapitálu (CZK)
13.10.2019 1,0149 514 649 722
6.10.2019 1,0136 514 004 821
29.9.2019 1,0279 521 218 025
22.9.2019 1,0266 518 359 851
15.9.2019 1,0254 510 717 616
8.9.2019 1.0241 510 071 401
1.9.2019 1,0228 504 044 161
25.8.2019 1,0215 503 411 337
18.8.2019 1,0203 502 778 097
11.8.2019 1,0192 481 362 562
4.8.2019 1,0178 480 718 132
28.7.2019 1,0165 480 076 849
21.7.2019 1,0153 463 407 041
14.7.2019 1,0140 462 808 171
7.7.2019 1,0127 462 215 216
30.6.2019 1,0271 468 793 030
23.6.2019 1,0241 464 948 958
16.6.2019 1,0228 463 814 038
9.6.2019 1,0216 463 248 994
2.6.2019 1,0203 462 668 578
26.5.2019 1,0190 455 996 872
19.5.2019 1,0181 424 013 468
12.5.2019 1,0167 423 424 369
5.5.2019 1,0155 421 489 198
28.4.2019 1,0141 420 921 520
21.4.2019 1,0128 420 353 668
14.4.2019 1,0115 419 809 909
7.4.2019 1,0102 419 268 679
31.3.2019 1,0247 425 323 065
24.3.2019 1,0231 421 641 952
17.3.2019 1,0219 421 124 732
10.3.2019 1,0207 412 001 977
3.3.2019 1,0193 429 971 644
24.2.2019 1,0181 429 470 666
17.2.2019 1,0171 403 537 024
10.2.2019 1,0158 413 034 955
3.2.2019 1,0146 410 527 799
27.1.2019 1,0133 407 987 060
20.1.2019 1,0122 404 751 423
13.1.2019 1,0109 404 236 750
6.1.2019 1,0096 403 732 937

Management

Fond je spravován investiční společností REDSIDE, která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. REDSIDE se zaměřuje na profesionální správu fondů kvalifikovaných investorů, která v sobě zahrnuje jak vytváření samotných fondových struktur, tak jejich následné obhospodařování a administraci. Objem spravovaného majetku (AUM) v květnu 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

Regulace

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka.

Všechny investice jsou posuzované investičním výborem Fondu. Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem financujících bank.

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: ze seznamu ČNB
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze seznamu ČNB.

Více informací o legislativním zabezpečení

  1. Dohled: Fond je regulovaný Českou národní bankou. Správce Fondu společnost REDSDIE měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků. Na čtvrtletní bázi pak zasílá pravidelně reporty European Securities and Market Authority týkající se zejména nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik
  2. Profesionální správa majetku Fondu: Fond je spravován společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.
  3. Depozitář: Správce Fondu sám nemá možnost s prostředky Fondu nakládat. Majetek Fondu je uložen u depozitáře – banky se speciální licencí. Ani depozitář nemá možnost s prostředky Fondu pracovat (půjčovat je, zastavovat je apod.). Tento majetek je veden na speciálním účtu, který nepodléhá standardním pravidlům pro výkon činnosti bank. Depozitář sleduje především, zda je Fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a svým statutem. Hlavní činností depozitáře je kontrola, zda jsou podílové listy vydávány správně a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku Fondu, zda je majetek nabýván v soudu se zákonem a statutem, včetně kontroly všech příchozích a odchozích plateb. Funkci depozitáře Fondu vykonává Česká spořitelna, a.s..
  4. Oddělení majetku Fondu od majetku investiční společnosti (Čínská zeď): Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže by tedy investiční společnost zkrachovala, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti.
  5. Audit: Audit Fondu jednou ročně provádí společnost PriceWaterhouseCoopers, která audituje účetní závěrku, přílohu účetní závěrky a výroční zprávu Fondu.
  6. Přecenění aktiv: Dle platné legislativy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních Fondech a dle statusu má Fond povinnost přeceňovat svůj majetek. Přecenění se děje min. jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze schváleného seznamu ČNB.
  7. Investiční limity: Fond musí dodržovat limity dané zákonem a statutem Fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku investice velkého množství prostředků do jednoho aktiva. Fond je povinen dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši max. 35 % k celkovému fondovému kapitálu.
  8. Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s.