NOVA Money Market

NOVA Money Market - podfond 3

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 3
Typ Podfondu Dividendový (Podfond 3 vyplácí kvartální zálohy ze zisku)
Měna Podfondu EUR
ISIN investičních akcií CZ0008042280
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) 5-6 % p. a.

Investiční strategie

Podfond 3 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice sloužící k financování spotřebitelských úvěrů, investice do portfolia selhaných hypotečních úvěrů či investice sloužící k dočasnému financování private equity projektů denominovaných v EUR.

Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 3 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 1 000 EUR.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0 %
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 2,7 % p.a.
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 6 % IRR

NOVA Money Market - podfond 4

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 4
Typ Podfondu Dividendový (Podfond 4 vyplácí kvartální zálohy ze zisku)
Měna Podfondu CZK
ISIN investičních akcií CZ0008042298
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) 5-6 % p. a.

Investiční strategie

Podfond 4 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice sloužící k financování spotřebitelských úvěrů, investice do portfolia selhaných hypotečních úvěrů či investice sloužící k dočasnému financování private equity projektů denominovaných v CZK.

Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 4 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 30 000 CZK.

Ostatní informace o Fondu

Regulátor Česká národní banka
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor PROXY - AUDIT, s.r.o.
Adresa fondu V Celnici 1031/1, Praha 1, 110 00
Vznik 20. ledna 2016 zápisem do OR
IČO 046 99 017
Vytvořené Podfondy
NOVA Money Market – podfond 3
NOVA Money Market – podfond 4

Rizikovost

Investice do Podfondů 3 a 4 jsou spojeny především s úvěrovým rizikem, rizikem likvidity, operačním rizikem a rizikem koncentrace v rámci investiční skupiny Arca Capital, v rámci které jsou realizovány veškeré investice v Podfondech 3 a 4, a to formou účelových půjček na předem určené krátkodobé  a střednědobé projekty v rámci financování spotřebitelských úvěrů, portfolia selhaných hypotečních úvěrů či investice sloužící k dočasnému financování private equity projektů realizovaných ve skupině Arca Capital.

Informační povinnost

Výkonnost

Auditované čisté zhodnocení za rok 2017 (od začátku fungování fondu 02/2017) - Podfond 3: 5,73 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2017 (od začátku fungování fondu 02/2017) - Podfond 4: 5,48 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2018 - Podfond 3: 5,98 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2018 - Podfond 4: 6,48 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2019 - Podfond 3: 6,10 p. a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2019 - Podfond 4: 6,18 % p. a.

Aktuální hodnota investiční akcie Podfond 3 k 13. 9 2020: 1,0367 EUR

Aktuální hodnota investiční akcie Podfond 4 k 13. 9. 2020: 1,0433 CZK

Výkonnost v srpnu 2020 - Podfond 3:

1 měsíc: 0,45 %
6 měsíců: 2,78 %
1 rok: 5,72 %
YTD: 3,66 %

Vývoj hodnoty investičních akcií - Podfond 3:

Datum Hodnota investiční akcie (EUR) Hodnota vlastního kapitálu (EUR)
13.9.20201,03674 930 485
6.9.20201,03554 924 876
30.8.20201,03424 918 852
23.8.20201,03304 912 926
16.8.20201,03184 907 123
9.8.20201,03064 901 463
2.8.20201,02934 895 570
26.7.20201,01194 812 824
19.7.20201,0111
4 809 050
12.7.20201,00994 803 204
5.7.20201,00874 797 349
28.6.20201,02354 717 689
21.6.20201,02244 712 552
14.6.20201,02124 706 919
7.6.20201,02004 701 323
31.5.20201,01884 695 883
24.5.20201,01574 681 680
17.5.20201,01524 679 059
10.5.20201,01435 179 479
3.5.20201,01325 173 668
26.4.20201,01215 168 152
19.4.20201,01115 162 773
12.4.20201,00955 154 851
5.4.20201,00875 100 950
29.3.20201,02095 334 819
22.3.20201,01985 329 327
15.3.20201,01875 323 653
8.3.20201,01775 318 060
1.3.20201,01665 312 366
23.2.20201,01555 306 957
16.2.20201,01495 303 779
9.2.20201,01385 297 682
2.2.20201,01275 181 519
26.1.20201,01135 202 989
19.1.20201,01005 196 354
12.1.20201,00875 189 525
5.1.20201,00755 183 431
29.12.20191,02255 260 505
22.12.20191,02135 254 573
15.12.20191,02025 298 861
8.12.20191,01925 100 188
1.12.20191,01815 094 459
24.11.20191,01695 088 928
17.11.20191,01585 083 030
10.11.20191,01465 077 034
3.11.20191,01345 070 959
27.10.20191,01225 065 027
20.10.20191,01104 946 778
13.10.20191,00984 941 018
6.10.20191,00854 934 592
29.9.20191,02315 006 220
22.9.20191,02194 935 228
15.9.20191,02074 929 163
8.9.20191,01944 923 232
1.9.20191,01824 917 099
25.8.20191,01714 778 195
18.8.20191,01584 772 072
11.8.20191,01454 765 846
4.8.20191,01324 709 764
28.7.20191,01194 915 601 
21.7.20191,01084 777 351
14.7.20191,00944 771 090
7.7.20191,00804 764 161
30.6.20191,02314 835 734
23.6.20191,02184 829 596
16.6.20191,02034 933 941
9.6.20191,01924 928 366
2.6.20191,01794 882 278
26.5.20191,01664 876 026
19.5.2019 1,0153 4 869 784
12.5.2019 1,0142 4 864 175
5.5.2019 1,0129 4 907 986
28.4.2019 1,0116 4 845 689
21.4.2019 1,0102 4 838 854
14.4.2019 1,0089 4 832 359
7.4.2019 1,0075 4 826 060
31.3.2019 1,0223 4 896 598
24.3.2019 1,0212 4 687 393
17.3.2019 1,0192 4 678 373
10.3.2019 1,0180 4 672 671
3.3.2019 1,0166 4 607 983
24.2.2019 1,0153 4 602 297
17.2.2019 1,0140 4 697 353
10.2.2019 1,0128 4 691 859
3.2.2019 1,0116 4 666 224
27.1.2019 1,0105 4 660 955
20.1.2019 1,0094 4 485 444
13.1.2019 1,0080 4 479 474
6.1.2019 1,0067 4 473 770

Výkonnost v srpnu 2020 - Podfond 4:

1 měsíc: 0,48 %
6 měsíců: 2,95 %
1 rok: 5,87 %
YTD: 3,91 %

Vývoj hodnoty investičních akcií - podfond 4

Datum Hodnota investiční akcie (CZK) Hodnota vlastního kapitálu (CZK)
13.9.2020 1,0433 505 245 056
6.9.2020 1,0420 504 615 977
30.8.2020 1,0408 504 009 644
23.8.2020 1,0395 503 380 676
16.8.2020 1,0382 502 751 232
9.8.2020 1,0369 502 123 176
2.8.2020 1,0356 501 492 865
26.7.2020 1,0177 494 647 747
19.7.2020 1,0164 494 017 411
12.7.2020 1,0151 493 386 640
5.7.2020 1,0138 492 773 697
28.6.2020 1,0290 496 944 321
21.6.2020 1,0275 505 889 121
14.6.2020 1,0264 525 475 227
7.6.2020 1,0251 524 817 876
31.5.2020 1,0238 528 231 854
24.5.2020 1,0226 527 588 642
17.5.2020 1,0212 540 606 432
10.5.2020 1,0201 538 517 194
3.5.2020 1,0188 537 861 261
26.4.2020 1,0176 535 706 917
19.4.2020 1,0164 536 958 248
12.4.2020 1,0151 536 300 153
5.4.2020 1,0139 535 652 585
29.3.2020 1,0270 547 637 350
22.3.2020 1,0260 531 107 711
15.3.2020 1,0247 530 458 580
8.3.2020 1,0235 529 811 794
1.3.2020 1,0222 526 820 183
23.2.2020 1,0210 526 173 130
16.2.2020 1,0199 519 521 303
9.2.2020 1,0186 518 886 894
2.2.2020 1,0174 517 242 178
26.1.2020 1,0161 517 231 772
19.1.2020 1,0149 516 595 041
12.1.2020 1,0136 515 958 653
5.1.2020 1,0124 515 325 794
29.12.2019 1,0285 512 804 698
22.12.2019 1,0272 512 177 876
15.12.2019 1,0259 515 585 000
8.12.2019 1,0247 514 965 085
1.12.2019 1,0234 523 710 347
24.11.2019 1,0222 523 119 057
17.11.2019 1,0210 515 694 541
10.11.2019 1,0198 515 066 505
3.11.2019 1,0186 511 248 806
27.10.2019 1,0173 510 597 333
20.10.2019 1,0162 515 309 476
13.10.2019 1,0149 514 649 722
6.10.2019 1,0136 514 004 821
29.9.2019 1,0279 521 218 025
22.9.2019 1,0266 518 359 851
15.9.2019 1,0254 510 717 616
8.9.2019 1.0241 510 071 401
1.9.2019 1,0228 504 044 161
25.8.2019 1,0215 503 411 337
18.8.2019 1,0203 502 778 097
11.8.2019 1,0192 481 362 562
4.8.2019 1,0178 480 718 132
28.7.2019 1,0165 480 076 849
21.7.2019 1,0153 463 407 041
14.7.2019 1,0140 462 808 171
7.7.2019 1,0127 462 215 216
30.6.2019 1,0271 468 793 030
23.6.2019 1,0241 464 948 958
16.6.2019 1,0228 463 814 038
9.6.2019 1,0216 463 248 994
2.6.2019 1,0203 462 668 578
26.5.2019 1,0190 455 996 872
19.5.2019 1,0181 424 013 468
12.5.2019 1,0167 423 424 369
5.5.2019 1,0155 421 489 198
28.4.2019 1,0141 420 921 520
21.4.2019 1,0128 420 353 668
14.4.2019 1,0115 419 809 909
7.4.2019 1,0102 419 268 679
31.3.2019 1,0247 425 323 065
24.3.2019 1,0231 421 641 952
17.3.2019 1,0219 421 124 732
10.3.2019 1,0207 412 001 977
3.3.2019 1,0193 429 971 644
24.2.2019 1,0181 429 470 666
17.2.2019 1,0171 403 537 024
10.2.2019 1,0158 413 034 955
3.2.2019 1,0146 410 527 799
27.1.2019 1,0133 407 987 060
20.1.2019 1,0122 404 751 423
13.1.2019 1,0109 404 236 750
6.1.2019 1,0096 403 732 937

Management

Fond je spravován investiční společností REDSIDE, která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů kvalifikovaných investorů.

Regulace

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem depozitáře.

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů kvalifikovaných investorů.

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PROXY Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: Apogeo Esteem
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti.