NOVA Hotels

Základní data

Typ Fondu Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Zaměření Fondu Hotelové komplexy, nemovitostní společnosti
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor FSG Finaudit, s. r. o.
Adresa fondu V Celnici 1031/1, Praha 1, 110 00
Vznik 18.8.2015 zápisem do seznamu ČNB
NID 8085331680

Investiční cíle

Investičním cílem Fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených podílníky Fondu, a to zejména na základě přímých či nepřímých investic do nových projektů a rozvoje podnikatelských záměrů především v oblasti nemovitostí a nemovitostních společností preferenčně, nikoli však výlučně se zaměřením na hoteliérství a rezidenční projekty.

Fond investuje zejména do následujících typů nemovitostí:
- administrativní budovy a centra,
- logistické parky,
- rezidenční projekty,
- hotelové komplexy,
- investice do pozemků k developmentu apod.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů se zaměřením na přímé či nepřímé investice do nových projektů a rozvoje podnikatelských záměrů zejména v oblasti nemovitostí se zaměřením na segment hoteliérství, realizaci rezidenčních projektů, a investic do pozemků k developmentu s potenciálem dalšího zhodnocení.

Jako doplňkový typ investic může fond krom výše uvedených aktiv investovat s využitím investičních nástrojů jak tuzemského finančního trhu, tak i zahraničních finančních trhů, včetně investování do ocenitelných práv a pohledávek.

Informační povinnost