NOVA Hotels

NOVA Hotels

Základní data

Typ Fondu Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Zaměření Fondu Hotelové komplexy, nemovitostní společnosti
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor FSG Finaudit, s. r. o.
Adresa fondu V Celnici 1031/1, Praha 1, 110 00
Vznik 18.8.2015 zápisem do seznamu ČNB
NID 8085331680

Investiční cíle

Investičním cílem Fondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených podílníky Fondu, a to zejména na základě přímých či nepřímých investic do nových projektů a rozvoje podnikatelských záměrů především v oblasti nemovitostí a nemovitostních společností preferenčně, nikoli však výlučně se zaměřením na hoteliérství a rezidenční projekty.

Fond investuje zejména do následujících typů nemovitostí:
- administrativní budovy a centra,
- logistické parky,
- rezidenční projekty,
- hotelové komplexy,
- investice do pozemků k developmentu apod.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů se zaměřením na přímé či nepřímé investice do nových projektů a rozvoje podnikatelských záměrů zejména v oblasti nemovitostí se zaměřením na segment hoteliérství, realizaci rezidenčních projektů, a investic do pozemků k developmentu s potenciálem dalšího zhodnocení.

Jako doplňkový typ investic může fond krom výše uvedených aktiv investovat s využitím investičních nástrojů jak tuzemského finančního trhu, tak i zahraničních finančních trhů, včetně investování do ocenitelných práv a pohledávek.

Informační povinnost