Investiční společnost REDSIDE aktuálně obhospodařuje a administruje následující fondy kvalifikovaných investorů s investiční strategií zaměřenou na private equity, real estate či akciové a dluhopisové trhy.

Typ FonduZaloženNAVAUMMěnaZaměření

NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorůÚnor 1346,7 mil. EUR75 mil. EUR CZK, EURMajetkové účasti a podřízené pohledávky ve středně velkých společnostech působících v oblasti obnovitelných zdrojů.

NOVA Real Estate investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAVSrpen 1547,8 mil. EUR143.8 mil. EUR EURMajetkové účasti a podřízení pohledávky v nemovitostních společnostech provozující komerční a retailové nemovitosti.

NOVA Money Market investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAVLeden 1614,3 mil. EUR14.9 mil. EUR CZK, EURNástroje peněžního trhu, finanční instrumenty

ARCA OPPORTUNITY SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAVLeden 1218,9 mil. EUR28.45 mil. EUR CZKPrivate equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky

NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorůSrpen 1545.5 mil. EUR CZKHotelové komplexy, nemovitostní společnosti

VIRTUS INVEST SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAVSrpen 16CZKPřímé a nepřímé investice do nových projektů a rozvoje podnikatelských záměrů v odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů se zaměřením na segment menších a středních podniků

NOVA Green Energy

NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

Typ FonduOtevřený podílový fond kvalifikovaných investorů

ZaloženÚnor 13

NAV46,7 mil. EUR

AUM75.0 mil. EUR

MěnaCZK, EUR

ZaměřeníMajetkové účasti a podřízené pohledávky ve středně velkých společnostech působících v oblasti obnovitelných zdrojů.

Více o fondu

NOVA Real Estate

NOVA Real Estate investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Typ FonduFond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

ZaloženSrpen 15

NAV47,8 mil. EUR

AUM143.8 mil. EUR

MěnaEUR

ZaměřeníMajetkové účasti a podřízení pohledávky v nemovitostních společnostech provozující komerční a retailové nemovitosti.

Více o fondu

NOVA Money Market

NOVA Money Market investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Typ FonduFond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

ZaloženLeden 16

NAV14,3 mil. EUR

AUM14.9 mil. EUR

MěnaCZK, EUR

ZaměřeníNástroje peněžního trhu, finanční instrumenty

Více o fondu

ARCA OPPORTUNITY

ARCA OPPORTUNITY SICAV, a.s.

Typ FonduFond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

ZaloženLeden 12

NAV18,9 mil. EUR

AUM28.45 mil. EUR

MěnaCZK

ZaměřeníPrivate equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky

Více o fondu

NOVA Hotels

NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

Typ FonduOtevřený podílový fond kvalifikovaných investorů

ZaloženSrpen 15

AUM45.5 mil. EUR

MěnaCZK

ZaměřeníHotelové komplexy, nemovitostní společnosti

Více o fondu

VIRTUS INVEST

VIRTUS INVEST SICAV, a.s.

Typ FonduFond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV

ZaloženSrpen 16

MěnaCZK

ZaměřeníPřímé a nepřímé investice do nových projektů a rozvoje podnikatelských záměrů v odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů se zaměřením na segment menších a středních podniků

Více o fondu